среда, 25 мая 2016 г.

Budowa sztachetki plastikowe na plot i bramę sztachetowa nie zada pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu gminie nie licząc wyjątkowych wypadków.

Stawianie balaski Winylowe na plot i furtkę ze sztachet nie zada pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma przypadkami.

Sztachety PVC na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane pośrodku dwoma przylegającymi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachetki PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu winno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu oraz proponowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz o ile jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do stawiania sztachety z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachet potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu można rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy planowane plotki PCV na plot i bramkę sztachetowa jest nieadekwatne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W przypadku gdy projektowane plotki z plastyku na plot i bramę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zapoczątkowania prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий